FUN_piltYouth

Seltsing Fenno-Ugria Noored taaselustati aastal 2013 Fenno-Ugria Asutuse allüksusena. Sellest ajast alates oleme kaasa löönud erinevatel soome-ugri üritustel nii külaliste kui ka korraldajatena. Suurimaks ettevõtmiseks oli MAFUNi kongressi korraldamine 2015. aasta suvel Tartus. Oleme tihedas koostöös rahvusvahelise soome-ugri noorte katusorganisatsiooniga MAFUN, mille liikmed me ka oleme. Meie liikmeskonda kuuluvad erineva taustaga soome-ugri huvilised noored.
Meid leiad ka facebookist: https://www.facebook.com/funoored/
Fenno-Ugria Noored was re-established in 2013 as a part of Fenno-Ugria Asutus. Since then we have participated in different finno-ugric events – both as visitors and organizers. Our biggest accomplishment has been organizing the congress of MAFUN in 2015 in Tartu. We are also in a tight co-operation with the umbrella organization of finno-ugric youth organizations, MAFUN, which we are also a part of. Our members are young people who come from different backgrounds and have an interest in finno-ugric topics.
Find us on Facebook: https://www.facebook.com/funoored/

Print Friendly, PDF & Email